CeliaGramser
Terug

Systemisch

Systemisch opstellingen is een methode die wordt gebruikt in therapie, coaching en counseling om inzicht te krijgen in de onderlinge relaties tussen mensen en de dynamiek binnen systemen zoals families, organisaties en gemeenschappen.

De methode is gebaseerd op de filosofie dat mensen onderdeel zijn van verschillende systemen en dat deze systemen een sterke invloed hebben op hoe mensen zich voelen en gedragen. Door middel van systemisch opstellingen kunnen deze onderliggende patronen en dynamieken worden geïdentificeerd en kan er gewerkt worden aan het verbeteren van de relaties en het oplossen van problemen.

Bij systemisch opstellingen worden de verschillende elementen van een systeem fysiek opgesteld in de ruimte, bijvoorbeeld door middel van stoelen of symbolen. De persoon die de opstelling doet, kiest elementen om zichzelf, andere mensen en objecten te vertegenwoordigen en plaatst ze in relatie tot elkaar in de ruimte. Vervolgens wordt er gekeken naar de onderlinge verhoudingen en de manier waarop de verschillende elementen elkaar beïnvloeden.

Door middel van systemisch opstellingen kunnen onbewuste patronen en emoties aan het licht worden gebracht en kan er gewerkt worden aan het verbeteren van de relaties binnen het systeem. Het kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het oplossen van conflicten binnen een team, het verbeteren van relaties binnen een familie of het vinden van oplossingen voor persoonlijke problemen.

CeliaGramser

© 2023 Celiagramser

Algemene voorwaarden
& privacyverklaring
Mauritsstraat 43583 HN Utrechtcelia@celiagramser.nl+31 6 40565308